Новини с таг РИОСВ Русе

Предупреждават, че всеки опит за „одомашняване“ е пагубен за ориентацията и размножаването им

Всички птици от вида бял щъркел, на които беше оказана помощ от местните власти и населението в области...

Дунав | 27-03-2018, 13:14 | Русе утре

Еколози участваха в четири акции

Експерти  от РИОСВ-Русе участваха в четири акции за спасяване на животни в беда.  Сред тях са...

Животът | 19-01-2018, 14:33 | Русе утре

Анализът е направен от акредитираната лаборатория на ИА по околна среда в Стара Загора, посредством газ-хроматограф

Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе. Пробонабирането...

Новините | 30-10-2017, 15:12 | Русе утре

Той съвместяваше длъжностите „Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и и.д. директор на инспекцията

Любомир Атанасов е новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе. Т...

Новините | 24-07-2017, 11:53 | Русе утре

Откаран е в Спасителния център за диви животни в Стара Загора

От Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе са изпратили млад бял щъркел в Спас...

Добруджанци | 05-07-2017, 18:10 | dobrichutre.bg

На дружеството е дадено ново предписание ежедневно да изпраща писмена справка за отваряне и затваряне на вратите на Хале № 3

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха вчера  извънредна контролна проверка на „Монтюпе“ Е...

Новините | 29-06-2017, 11:03 | Русе утре

Ползването на лечебни растения трябва да се извършва и в съответствие с изискванията на Наредбата за правилата и изискванията за събиране на билки

Експертите на РИОСВ – Русе подготвиха писма до кметовете на 22 общини на контролираната територия...

Животът | 03-06-2017, 11:00 | Русе утре

Проектите трябва да съдържат 6 квадратни комиксови панела, а текстовете да са с печатни букви

РИОСВ-Русе обявява регионален конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда - 5 юни. Темат...

Русе Лайф | 24-05-2017, 10:53 | Русе утре

Глобите са по 1000 лв, съдът потвърди

Персонални глоби в размер на 1000 лв. са наложени на две физически лица, които са осъществили навлизане...

Дунав | 05-02-2017, 09:00 | Русе утре

Новите формуляри за отчитане на използваните ФПГ през 2016 г. са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе

Въведени са нови изисквания по отношение на годишното докладване за използваните флуорирани парникови г...

Новините | 20-01-2017, 10:09 | Русе утре

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 18 300 лв

Експертите от РИОСВ-Русе извършиха 77 контролни проверки на 69 обекта през  декември. От тях 42 са...

Новините | 07-01-2017, 09:19 | Русе утре

Станциите в кв. „Здравец-Изток“ и при РУ „Ангел Кънчев“ не са регистрали завишени нива

Високи нива по показател фини прахови частици 2.5 микрона е регистрирала Автоматичната измервателна сис...

Новините | 07-01-2017, 09:12 | Русе утре

Ще искат такива и за пунктовете за електронно оборудване

С изменение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събир...

Новините | 05-01-2017, 13:48 | Русе утре

Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на птичи грип

На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област...

Новините | 04-01-2017, 18:10 | Русе утре

Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици

Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено...

Дунав | 20-12-2016, 17:04 | Русе утре

По електронната поща или на „зеления“ телефон са постъпили 2 жалби и 31 сигнала

83 000 лв. е размерът на наложените глоби и имуществени санкции в резултат на контролната дейност на РИ...

Новините | 07-12-2016, 18:28 | Русе утре

Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките в съответствие с комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха контролна проверка на производствената площадка на „Монт...

Новините | 28-11-2016, 17:31 | Русе утре

До организирането на конкурс за длъжността "директор" ще има временно назначение

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Русе инж. Лилия Атанасова подаде оставк...

Новините | 25-11-2016, 13:42 | Русе утре

Операторът трябва да направи и плътна преграда между две производствени халета

  Експерти на РИОСВ – Русе съвместно с представители на Областната администрация и община Р...

Новините | 16-11-2016, 15:38 | Русе утре

Събрани са данни за състоянието на екосистемите в защитените територии

Със заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева са утвърдени актуализираният план...

Дунав | 05-11-2016, 19:49 | Русе утре

Работната група ще извърши оглед на функциониращите мощности и ще се запознае с характера на технологичните процеси и изпусканите емисии вредни вещества и емисии

По инициатива на доц. д-р Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе и с нарочно издадена ...

Мисия | 02-11-2016, 09:42 | Русе утре

РИОСВ-Русе връчи два акта

РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение н...

Дунав | 27-10-2016, 13:38 | Русе утре

Новият план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ е внесен в МОСВ за утвърждаване от министъра

Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План...

Дунав | 27-10-2016, 11:43 | Русе утре

На „Лубрика” ООД са дадени предписания да представи в РИОСВ план-програма за въвеждане на автоматични устройства за управление на инсталация

Проверени са три дружества в Русе по сигнали за миризми на нефтопродукти Експертите на РИОСВ – Р...

Новините | 22-10-2016, 13:05 | Русе утре

В пункт „Монтюпе“ ЕООД през целия период на пробонабиране се е усещала неприятна миризма

Изпълнителна агенцията по околна среда (ИАОС) предостави на РИОСВ-Русе резултати от проведените допълни...

Мисия | 13-10-2016, 15:42 | Русе утре