Наказателни постановления за 83 000 лв. е издала през ноември РИОСВ - Русе

Новините

07-12-2016, 18:28

Снимка:

РИОСВ Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Експерти на РИОСВ – Русе провериха днес „Монтюпе“ ЕООД

По електронната поща или на „зеления“ телефон са постъпили 2 жалби и 31 сигнала

83 000 лв. е размерът на наложените глоби и имуществени санкции в резултат на контролната дейност на РИОСВ-Русе през месец ноември. Експертите от инспекцията са извършили 137 проверки на 124 обекта, от тях 59 планови и 76 извънредни. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 79 предписания. Съставени са 8 акта за установени нарушения. Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 18 000 лв., а по еднократни и текущи санкции - 32 670 лв. От получените суми 26 136 лв. ще бъдат преведени на общини на територия на които са санкционираните субекти. През ноември са приложени две принудителни административни мерки - на „Булмилк 2010” ЕООД, с. Мортагоново за нерегламентирано заустване на формираните от производствената дейност отпадъчни води и на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух от производствено хале №3. По електронната поща или на „зеления“ телефон са постъпили 2 жалби и 31 сигнала. По тях са извършени 16 проверки. Голяма част - около 60 % от сигналите са за неприятни миризми. Повече от сигналите са за миризми от битовото отопление и са предадени на община Русе за предприемане на действия по компетентност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен