РИОСВ - Русе: Лед скова езерото "Сребърна"

Дунав

20-12-2016, 17:04

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Галерия – Русе вече разполага с интерактивно мултимедийно приложение

Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици

Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея се скупчват ята от ням лебед (Cygnus olor), обикновена лиска (Fulica atra), по-малък брой зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) и зимни бърнета (Anas crecca). Поради тихото време и ниските температури през последните денонощия ледената покривка е относително равномерна. Нивото на езерото при южния шлюз на захранващия канал е 230 см, а температурата на водата под леда – 4ºС. Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение от никакви видове. Не се препоръчва извършването на спортен риболов и навлизане по леда в езерото поради опасност от пропадане в ледените води.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен