Извънредна проверка в „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за миризми

На дружеството е дадено ново предписание ежедневно да изпраща писмена справка за отваряне и затваряне на вратите на Хале № 3

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха вчера  извънредна контролна проверка на „Монтюпе“ ЕООД по сигнали за неприятни миризми в Русе. Сигналите са постъпили в инспекцията в интервала от 23,00 ч. на 27 юни до 01,30 ч. на 28 юни, от централните части на град Русе, идентифицирани като изгорял бакелит, кабели и пластмаса. Дежурният екип, извършил обходи в районите на сигналите не е потвърдил наличие на миризми. Посоката на вятъра е била променлива от изток-североизток до изток-югоизток, със скорост, граничеща с безветрие. При проверката на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД е установено, че всички вентилационни отвори и врати на производствено Хале № 3, са затворени. При преглед на техническата документация не е установено наличие на отклонения от нормалния производствен процес. Представени са изисканите от РИОСВ-Русе с предписание от предходни проверки записи за отваряне на вратите на халето. На дружеството е дадено ново предписание ежедневно да изпраща писмена справка за отваряне и затваряне на вратите на Хале № 3, с цел недопускане разпростарението на миризми при осигуряване на естествена вентилация на работната среда. 

В момента дружеството е в процедура по преценяване необходимостта от ОВОС за реконструкция на аспирационните системи на производствената площадка. 

Данните за нивата на атмосферните замърсители от АИС „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и Русенския университет в град Русе не показват превишения на пределно допустимите концентрации по следените показатели. 

Екип, в който са включени и представители на община Русе е в готовност да извършва извънредни обходи, в извънработно време.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен