Експерти на РИОСВ – Русе провериха днес „Монтюпе“ ЕООД

Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките в съответствие с комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД днес. Целта бе да се установи изпълнението на трета точка от Заповедта за налагане на принудителна административна мярка за ограничаване на производството. До нея се стигна след констатирано нарушение за изпускане на непречистени емисии от покривната конструкция на Хале № 3. На място е установено, че всички врати – общо четири на брой, разположени между Хале 2 и Хале 3, са плътно затворени. С това се счита, че разпоредителната част е изпълнена и няма да се допусне движение на въздушни потоци от производствени халета № 1 и № 2 към Хале № 3, което е обект на принудителната мярка.

 

Контролът по спазване на заповедта ще продължи. Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространение на интензивно миришещи вещества извън площадката.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)