Готови са резултатите от извънредните проверки на РИОСВ вчера

Новините

22-10-2016, 13:05

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

РИОСВ-Русе връчи днес наказателно постановление на „Монтюпе“за 500 000

На „Лубрика” ООД са дадени предписания да представи в РИОСВ план-програма за въвеждане на автоматични устройства за управление на инсталация

Проверени са три дружества в Русе по сигнали за миризми на нефтопродукти

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха вчера контролни проверки по сигнали на граждани на три дружества, осъществяващи дейност в Източна промишлената зона на Русе. Извънредните проверки на инсталациите са по повод постъпилите между 23 и 0, 30 часа на 20 срещу 21 октомври, от източните и централните квартали на града, 15 сигнала за миризми на нефтопродукти . Проверки на технологичните режими са осъществени на „Лубрика” ООД, „Русе Кемикълс” АД и „Монтюпе” ЕООД. Трите дружества имат комплексни разрешителни. При проверката на площадката на „Русе Кемикълс” АД е установено, че инсталацията не работи. При проверка за анормални режими при работата и натоварването на съоръженията на „Монтюпе” ЕООД не са установени нарушения. При проверката на инсталацията на регенерация на отработени масла на „Лубрика” ООД е установено, че в периода от 22 до 23 часа на 20 октомври е извършена промяна в технологичния режим на работа на инсталацията (вакуум-дестилационна колона № 1), документирана в технологичния дневник на съоръжението. Неспазване на технологичния режим е причината за залпово изпускане на отпадъчни газове с характерната за производството миризма. Метрологичните условия – североизточен вятър със скорост 2 м/сек са улеснили разпространението на газовете в източните части на града за кратък период от време. На „Лубрика” ООД са дадени предписания в кратки срокове да представи в РИОСВ –Русе план-програма за въвеждане на автоматични устройства за управление на съоръжението. За констатациите срещу оператора ще бъдат предприети административно-наказателно мерки. Трите станции за контрол на качеството на атмосферния въздух не са регистрирали превишения в нивата на следените показатели в т. ч. и отклонения от фоновите нива на метан и неметанови въглеводороди.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен