Русенският и Великотърновският университет ще си сътрудничат

Взаимодействието ще е в областта на инфраструктурата, околната среда, иновациите и инвестиционния климат

По инициатива на ректора на Русенския университет днес беше подписано Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район между Русенския университет "А. Кънчев", Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и областните администрации на областите Русе и Велико Търново. Подписите си под документа положиха ректорите на двата университета - проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, както и двамата областни управители - Венцислав Калчев и Георги Рачев.

"Ние от години работим в много добро сътрудничество и като области и като университети. Пресен пример е общото ни проучване и предложение към правителството относно трайното транспортно решение на пътя Русе-Велико Търново. Днешният акт официализира и дава нов тласък на приоритетните насоки, в които съвместно ще продължим нататък" – каза проф. Белоев след подписването на споразумението.

Според подписания документ сътрудничеството е ориентирано в няколко приоритетни области, свързани с инфраструктура, околна среда и достъпност, подобряване на бизнес средата с акцент върху иновациите, както и подобряване на инвестиционния климат в Северен централен район. Споразумението предвижда създаване на съвместни образователни и бизнес мрежи, съвместно планиране и решаване на проблеми за развитие във всички сфери от взаимен интерес. Страните ще участват с общи инициативи в национални и международни програмни документи, насочени към постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен