Експерти на РИОСВ провериха обекти в Западна промишлена зона на Русе

Те са по сигнали на граждани за неприятни миризми и цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки в Западна промишлена зона на град Русе. Те са по сигнали на граждани за   неприятни миризми и цветни води в река Русенски Лом.

Извършен е обход в района на колектор „Трети март“ и са проверени дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД.  

В момента на проверката в „Оргахим“ АД не се е извършвала производствена дейност, а подготовка за стартиране работата на цех „Водоразтворими бои“. Аварирала помпа към оборудването на локалното пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) е причина за изтичането на оцветени отпадъчни води.

На площадката на „Оргахим Резинс“ АД се извършва подмяна на част от технологичното оборудване, което е наложило временното  демонтиране на конструкцията от прозорци. Това предполага разпространението на миризми от работна среда към околната.

На оператора са дадени предписания да отстрани констатираните проблеми и да уведоми екоинспекцията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен