Eкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за нарушения през ноември

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за установяване на административни нарушения през месец ноември, от които 6 по Закона за управление на отпадъците, 4 по Закона за лечебните растения, 1 по Закона за водите и 1 по Закона за опазване на околната среда. Извършени са 148 проверки на 142 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 12 100 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 56 166,46 лв., от които 44 933,17 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)