РИОСВ-Русе провери ВиК оператора на Разград за изпълнение на предписание

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка на дружеството  „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград, което стопанисва, експлоатира и поддържа Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).  Целта е да се провери спазването на даденото през август предписание за възстановяване на байпасната (савачна) връзка за отвеждане на отпадъчните води (ОВ) в авариен канал. Савачните устройства представляват механични прегради за отвеждане на ОВ в случаи на аварийни ситуации.

Необходимостта от подмяната на амортизираните и корозирали савачни устройства е установена при извънредните контролни проверки през месец август по повод множеството сигнали за неприятни миризми в града.

На 27 октомври на тези  устройства  са поставени пломби на РИОСВ-Русе в затворено състояние.

За подобряване на техническата и експлоатационна изправност на Градската пречиствателна станция от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са предприети допълнителни  действия - ремонт на първичния утаител, профилактика на устройствата за въвеждане на въздух в биобасейните и доставка на активна утайка (микроорганизми). С тези мерки ще се възстановят процесите на пречистване на отпадъчните води, постъпващи в ГПСОВ. 

При проверката от изхода на пречиствателната станция е взета проба от смесен поток отпадъчни води. В зависимост от резулатите е възможно да се промени размерът на наложената текуща месечна санкция на оператора.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)