Заместник-министърът на образованието и науката се срещна с академичната общност на РУ

Днес, 20 юни 2019 г., в Русенския университет се проведе работна среща на академичното ръководство с г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука" в Министерството на науката и образованието.

В началото на срещата ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев връчи на г-жа Карина Ангелиева плакет на Русенския университет. Той изрази своята увереност, че по време на престоя си в Русе, г-жа Ангелиева ще има възможността да се убеди лично в капацитета и постиженията на русенското висше училище.

 Заместник-министър Ангелиева представи темата  "Хоризонт Европа": развитие на иновациите и научните изследвания в ЕС, предизвикателства и новости". Новата програма „Хоризонт Европа", която ще надгради „Хоризонт 2020" е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации, предложена от Европейската комисия. Нови характеристики на програмата са: създаване на Европейски научноизследователски съвет; поставяне на нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност; увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС; принцип за провеждане на по-отворена наука; създаване на ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС. Г-жа Ангелиева представи и новите национални финасови инструменти „ Вихрен" и „Петър Берон", които предстои да бъдат отворени за кандидатстване в кратък срок.

На срещата присъстваха членове на Академичния и Ректорския съвети, декански ръководства, ръководители на катедри и на проекти.

След представянето на заместник-министър Ангелиева членове на проектни екипи споделиха предизвикателства, пред които са изправени при изпълнението на научни проекти и зададоха много въпроси.

Програмата на посещението на заместник-министър Ангелиева продължава и утре с представяне на изследователски проекти на територията на Община и Област Русе, представяне на политика и практики на научноизследователската дейност на Русенския университет, посещение в НИЛ „Нисковъглеродна мобилност" (електромобилни прототипи) и откриване на Юбилейното 20-то издание на международната научна конференция CompSysTech'19. Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"