Окръжна прокуратура – Русе предаде на съд едноличен търговец за данъчно престъпление

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу едноличен търговец  за данъчно престъпление.

Обвинението срещу Т.Г. е за това, че през периода от януари 2011г. до 30.04.2013г., в гр.Русе, в условията на продължавано престъпление – общо на 26 пъти, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – по два закона - по ЗДДС на 24 пъти и по ЗДДФЛ на 2 пъти, дължими от представлявания от него ЕТ:

- като затаил истина в подадени справки-декларации по ЗДДС и не декларирал в тях доходи на 24 пъти: за времето от месец януари 2011г.- до месец декември 2011г., в размер на 44 558,30 лева, както и доходи за времето от месец януари 2012г. – до месец декември 2012г., в размер на 30 000 лева и двата дохода платени му в качеството на ЕТ от друго търговско дружество, по договор за отдаване под наем, като по този начин избегнал плащането на ДДС – за 2011г. и за 2012 г., в общ размер на 14 911, 66лв.;

- като затаил  истина в подадена от него  пред ТД на НАП – Варна, Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011г., която се изисква по силата на Закона за деклариране на доходите на физическите лица – не декларирал действителният размер на доходите  в размер на 31 109,99 лв.,  получени от наеми и други източници, действителният размер на дължимият данък върху доходите на физическите лица в общ  размер на 3 427,49 лв., а декларирал доходи  в размер на 0,02 лв. и дължим данък върху доходите на физическите лица  в размер на 0.00 лв. и по този начин избегнал установяването и плащането на данъчно задължение за 2011 г. в размер 3 427,49 лв.;

- и като не подал пред ТД на НАП – Варна, Годишна данъчна декларация,  по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г., която се изисква по силата на Закона за деклариране на доходите на физическите лица, в която е следвало да декларира действителният размер на доходите, в размер на 30 000 лв., получени от наеми и други източници, действителният размер на дължимият данък върху доходите на физическите лица в общ  размер на 3 339 лв. и по този начин избегнал установяването и плащането на данъчно задължение за 2012г. – в размер 3 339 лв., като общо дължимите от ЕТ „Корсо Т.Г.“ – Русе данъци по  двата закона - ЗДДС и ЗДДФЛ са в размер на 21 678, 15лв. – особено големи размери, като не издал фактури за тези плащания и не ги е отразил в счетоводните си регистри; осъществил счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство

Престъпление по чл.255, вр.чл.26 от НК.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)