Земеделските земи са един от основните източници на приходи в бюджета на община Ценово

Близо 700 000 лева от аренда на земеделски земи и наеми трябва да влязат в хазната на община Ценово до края на тази календарна година. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на община Ценово. За да очертаят възможностите за по-доброто разпореждане с общинските имоти, в залата на Общинския съвет дойдоха председателят на ОбС Галина Георгиева, кметове на населени места и граждани. „Приходите, които очакваме са преди всичко от наемни и арендни вноски на земеделски земи, горски и сграден фонд. Земеделските земи продължават да са един от основните ресурси за приходи в общинския бюджет. По тази причина вече осма година не се предвижда общински поземлен фонд да се предлага за продажба“, подчерта в експозето си директорът на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Ценово инж. Ванко Петков. Предстои до средата на годината да бъдат предоставени под аренда близо 3200 декара земя. За срок от една година ще бъдат отдадени под наем и 16 820 декара мери и пасища. На заинтересовани лица и фирми в различни населени места ще бъдат предоставени площи за отглеждане на трайни насаждения. Предстои продажбата и на незастроени дворни места, които са собственост на Общината. „Приходите, които очакваме да постъпят в общинския бюджет, за община като нашата са много добри. С такива финансови резултати не могат да се похвалят общини, които са много по-големи от Ценово“, допълни инж. Петков.

Програмата за управлението на общинска собственост предстои да бъде внесена и утвърдена от общинските съветници на следващото заседание на местния парламент.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)