Родното книжовно наследство и значението му за Европа бе представено в Ценово

В община Ценово беше представена постерна изложба

В община Ценово беше представена постерна изложба под надслов „Книжовното наследство на Европа“.

Експозицията представя някои оригинални старопечатни, редки и ценни издания, като целта й е да илюстрира връзките на българските книжовници и просветители през Възраждането с европейските културни ценности.

Сред представените на постерите издания най-голямо впечатление направиха първата българска печатна книга на новобългарски език „Кириакодромион“ или по-известна като „Неделник“ от Софроний Врачански, издадена през 1806 г. в Римник, Румъния, както и „Буквар с различни поучения“, наричан още „Рибен“ от Петър Берон, чието първо издание от 1824 г. е отпечатано в Брашов. В изложбата бяха представени още „Нов български буквар“ на Рашко Блъсков, който се явява един от първите български учебници, отпечатан през 1856 г. в Букурещ,  както и „Ръководство за водене на кореспонденция“ от Сава Попович, издадено през 1847 г. в Сибиу.

Също така жителите на Ценово имаха възможност да се запознаят и със съвременна кирилска азбука, изработена от екип на Националната художествена академия.

Всеки желаещ можеше да разгледа и миниатюри, изобразяващи моменти от Възрожденската епоха, както и Цар Иван Александровото Четвероевангелие, по-известно като Лондонското.

По време на събитието беше проведена и дискусия с присъстващите относно културно-историческото наследство на България и неговия принос към съвременната ценностна система на страната ни и на Европа.

Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на  Република България за Европейския съюз през 2018 г.

Изложбата, която се проведе в Народно читалище „Христо Ботев 1898“, се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Ценово.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен