Светлана Ангелова ще участва в Европейската парламентарна седмица в Брюксел

Основна тема ще е подготовката на докладите на Европейския парламент

Заместник-председателят на комисията по труда, социалната и демографската политика и народен представител от ГЕРБ – Русе  Светлана Ангелова ще участва в Европейската парламентарна седмица, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ в Русе.

Тя ще се проведе от 3 до 4 февруари в Европейския парламент в Брюксел. Ангелова ще се включи в междупарламентарна среща относно циклите на Европейския семестър 2014 и 2015 г., която ще се състои в контекста на подготовката на докладите на Европейския парламент относно приоритетите за следващия цикъл, въз основа на годишния обзор за растежа. Целта на тази проява е са се засили демократичното измерение на процеса на вземане на решения в ЕС, както и сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент с цел проучване на действията на изпълнителната власт на национално и европейско равнище в рамките на цикъла на семестъра.

Второто събитие, в което ще вземе участие Светлана Ангелова е междупарламентарна конференция, организирана и председателствана съвместно от Сейма на Република Латвия и от Европейския парламент. На тази среща ще се обсъждат въпроси, попадащи в обхвата на член 13 от Договора за стабилност, координация и управление, с акцент върху новия план за инфраструктури на ЕС, най-добрите практики при прилагане на фискалния пакт и социалното измерение на Икономическия и паричен съюз.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)