Новини с таг наредба

Това предвижда проект на наредба за обучение на българските граждани за защита на отечеството, публикувана за обществено обсъждане

Военно обучение за учениците от 10 и 11 клас от следващата  учебна година предвижда проект на наре...

Общество | 23-02-2023, 17:18 | Bulgariautre.bg

Това реши правителството

Отпада изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификац...

Новините | 01-12-2022, 07:10 | Plevenutre.bg

Общински съвет - Плевен прие промени в общинската Наредба №18

Общински съвет - Плевен прие промени в общинската Наредба №18, регламентираща условията и реда за устан...

Мисия | 26-04-2022, 11:51 | Plevenutre.bg

Промени в Наредба №18, отнасящи се за обществения ред при ползване на превозни средства на територията...

Животът | 10-03-2022, 18:51 | Ruseutre.bg

Промените са във връзка с писмо, постъпило от Областната дирекция на МВР

Промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на тери...

Мисия | 24-02-2022, 10:53 | Plevenutre.bg

В сайта на Общински съвет – Русе може да бъде открита Проектонаредба относно изменение на На...

Животът | 04-02-2022, 10:25 | Ruseutre.bg

Еднократна парична помощ ще се отпуска за новородено/осиновено първо, второ и трето дете на родители, отговарящи на съответните критерии

Община Плевен ще стимулира раждаемостта и отговорното родителство чрез отпускане на еднократна финансов...

Животът | 27-01-2022, 10:29 | Plevenutre.bg

С гласуваните промени в Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на О...

Животът | 14-12-2021, 10:00 | Ruseutre.bg

Във връзка с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските д...

Животът | 05-12-2021, 08:00 | Ruseutre.bg

В сайта на Общински съвет – Русе може да бъде разгледана Проектонаредба относно приемане на Прави...

Животът | 13-08-2021, 14:55 | ruseutre.bg

Увеличава се капацитетът на смесените яслени групи в някои от детските ясли в Русе. Това ще бъдат Детск...

Животът | 22-05-2021, 07:00 | ruseutre.bg

Сесията се провежда при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки

Общински съвет - Плевен преразгледа свое решение от м. февруари тази година, с което е приета нова Наре...

Мисия | 25-03-2021, 10:22 | plevenutre.bg

Важна промяна за русенския спорт предстои с изменението на Наредбата за финансово подпомагане на спортн...

Животът | 23-03-2021, 09:25 | ruseutre.bg

Taка ще се подобри информационната и образователна инфраструктура във висшите училища

Министерският съвет утвърди Наредба, която урежда държавните изисквания за организиране на дистанционна...

Мисия | 05-03-2021, 07:06 | plevenutre.bg

Общинските съветници приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –...

Животът | 26-02-2021, 16:27 | ruseutre.bg

Измененията в Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпа...

Животът | 27-02-2021, 08:00 | ruseutre.bg

Безспорно една от най-обсъжданите теми през последните дни е тази за промените в Наредбата за финансово...

Животът | 26-02-2021, 07:00 | ruseutre.bg

Да се разшири кръга на лицата, които могат да бъдат подпомогнати от Община Русе и да се улесни процеса...

Парите | 15-02-2021, 07:00 | ruseutre.bg

Киселото мляко, сиренето и кашкавалът задължително трябва да са произведени по БДС

Биохрани ще могат да бъдат предлагани в детските и училищните заведения, предвижда Наредба 2 от 20 януа...

Новините | 10-02-2021, 12:28 | blagoevgrad.utre.bg

Основната цел е да се стимулира даряването на храни и да се намали загубата и разхищението им

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване...

Животът | 28-01-2021, 07:04 | plevenutre.bg

Това предвижда одобрена от правителството наредба

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател...

Парите | 13-01-2021, 14:52 | blagoevgrad.utre.bg

Приемането на наредбата е регламентирано в Закона за социалните услуги

Правителството прие Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности...

Парите | 02-12-2020, 21:00 | blagoevgrad.utre.bg

Предложението бе първа точка в дневния ред на днешното заседание

Общински съвет - Плевен, прие промени в Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и...

Мисия | 12-11-2020, 10:36 | plevenutre.bg

Съветниците одобриха и изработване на ПУП в с.Места

На редовната си сесия днес Общинският съвет в Банско одобри нова Наредба за поддържане и опазване чисто...

Мисия Банско | 30-10-2020, 14:03 | blagoevgradutre

Допълнително обучение ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10...

Мисия | 23-10-2020, 07:10 | plevenutre.bg