Новини с таг Interreg V-A Румъния – България

Организатор на проявата е Съвместният секретариат на програма Interreg V-A Румъния – България

С дискусия за значимостта на 9-ти май за Обединена Европа, представяне на проекти, изпълнени по Програм...

Животът | 09-05-2018, 11:21 | Русе утре

Темата бе част от Панаира на музейните изложби

Дигитализацията в процеса на съхраняване, популяризиране и споделяне на културно-историческото наследст...

Мисия | 04-11-2016, 17:33 | Русе утре