Денят на Европа и в музея

Животът

09-05-2018, 11:21

Снимка:

РИМ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Изложение „Библиотеките представят – Русе, 2018“

Организатор на проявата е Съвместният секретариат на програма Interreg V-A Румъния – България

С дискусия за значимостта на 9-ти май за Обединена Европа, представяне на проекти, изпълнени по Програмите за трансгранично сътрудничество Румъния-България,  се отбелязва Денят на Европа от студенти в Историческия музей в Русе.

Те ше разгледат и постоянната изложба на дигитални 3D модели на артефакти и обекти, реализирани в рамките на проекта "Интерактивна визуална среда за древно римско културно наследство за трансграничната зона между България и Румъния", изпълнен в рамките на програма Interreg V-A Румъния-България, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът получи финансиране за съхранение и популяризиране на исторически и културно значими обекти от долната част на Дунавския римски лимес, кандидат на ЮНЕСКО за световно наследство.  Организатор на проявата е Съвместният секретариат на програма Interreg V-A Румъния – България, в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България. Денят на Европа-  9-ти май, е датата, на  годишнината от историческата "Декларация на Шуман". След срещата на върха в Милано през 1985 г., 9-ти май бе обявен за Деня на Европа.  Датата  е един от символите на Обединена Европа, заедно със синия флаг, 12-те златни звезди, "Одата на радостта" от Деветата симфония на Бетовен и единната валута (еврото).Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"