Превишения на фини прахови частици е отчела мобилната станция в Русе

Две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона е регистрирала в Русе Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за период от 13 денонощия. Превишенията са отчетени на 15 и 16 февруари и са съответно 1.5 и 1.1 пъти над средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър.

МАС беше разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, като това е първото от общо четири за тази година планирани измервания.  Успоредно с превишенията на фини прахови частици са регистрирани повишени нива на трите измервани органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

Превишения на фини прахови частици в същия период, но в по-ниски концентрации е регистрирала и АИС „Възраждане“ в централните части на града.

До края на годината ще бъдат проведени още три измервания в същия район.

 

 

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов