Новини с таг мобилна станция

Към момента не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на замърсител.

Във връзка със зачестилите сигнали в РИОСВ-Варна, както и медийни публикации, касаещи замърсяване на ат...

Животът | 14-10-2023, 11:01 | Varnautre.bg

Две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона е регистрирала в Русе Мобилната автоматичн...

Животът | 24-02-2022, 14:49 | Ruseutre.bg

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна измервания н...

Животът | 08-02-2022, 13:31 | Ruseutre.bg

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с Мобилната станция на Изпълнителна агенция по околна...

Мисия | 16-04-2021, 14:56 | ruseutre.bg

Мерят замърсяването на въздуха в Големо село

Мобилна станция за измерване на замърсяването на въздуха е поставена в сряда в Големо село, на чиято те...

Новините | 22-02-2020, 17:00 | blagoevgrad.utre.bg

Превишения са регистрирани само по показател фини прахови частици

Извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе не показва наличие на органични замърси...

Дунав | 09-02-2018, 15:36 | Русе утре

Отговорът: Не знам!

Какъв въздух дишаме в Добрич? Няма кой да ви отговори на този въпрос. Преди половин година, когато по в...

Мисия Добрич | 19-01-2018, 11:15 | dobrichutre.bg

Наблюдават се кръстовища с дълъг престой на автомобили

Ограничаване движението за автомобили се извършва в участъка между булевардите „Дунав“ и &b...

Мисия Пловдив | 20-09-2017, 14:34 | plovdivutre.bg