Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за нерегламентирани дейности с отпадъци

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за установяване на административно нарушение на едно юридическо и две физически лица за нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Проверките са извънредни, по постъпили сигнали на граждани.

Юридическото лице е извършвало дейности с ИУМПС на територията на с. Червена вода, община Русе. На място е установено съхранение на  около 150 ИУМПС, като част от тях са с липсващи компоненти. За дейността лицето не притежава съгласувателни и разрешителни документи. Дадени са му  предписания за почистване на стопанисваната площадка.

На двете физически лица от гр. Русе и гр. Цар Калоян също са дадени предписания за почистване на използваните терени.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и специализирана наредба лицата, извършващи дейности по съхранение, разкомплектоване и третиране на ИУМПС, следва да притежават разрешение за дейности с отпадъци. Процедурата по издаването му изисква внасяне на банкова гаранция в размер на 15000 лв. за дейността и по 5 000 лв. за всяка отделна площадка.

За установените нарушения в  Закона за управление на отпадъците са предвидени глоби в размер от 300 до 4000 лв.  за физически лица и имуществена санкция от 7000 до 20 000 лв. за юридически.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на наказанието на нарушителите.

 

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов