„Пулсът на думите“ събира млади автори от цяла България

Чрез разработен проект по Програма „Култура“ на Община Русе Общинският детски център за култура и изкуство издаде ІІ брой  на алманах „ПУЛСЪТ НА ДУМИТЕ“. Това е сборник с творби на ученици, наградени в Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски”, който Центърът организира за тринадесети път.

В  сборника са събрани текстовете, получили Голямата награда и първи награди в ІІІ възрастова група в десет конкурса – от 2009 до 2019 година. 

„Най-доброто от най-доброто“ – така съставителите Нели Пигулева – редактор във вестник „Утро”, поетеса и дългогодишен член на журито, а от тази година и негов председател,  и журналистът Пламен Атанасов определят как са селектирани текстовете.

Изданието включва впечатляващи стихове, разкази, есета и репортажи съобразно темите, по които са писали през последните десет години младите поети, писатели и журналисти от цялата страна.

Националният ученически конкурс за литература и журналистика „Стоян Михайловски“ се провежда редовно през годините, а церемонията по награждаване на най-добрите участници е винаги в навечерието на един от най-светлите български празници – Денят на народните будители – 1 ноември.

Броят на участващите в него ученици е значителен, като не малко от младите творци участват ежегодно. Показателно е, че те са от всички краища на страната, не само от големите градове, но и от редица малки селища.

 

„Това не можеше да стане без възрожденската, благословена дейност на Апостолите на духа в днешната ни затрънена духовна нива учители, литератори, специалисти, поети, писатели и журналисти, които работят с талантливите деца в кръжоци, клубове, студия и центрове –поклон!“. Тези силни думи и висока оценка са на доц. д-р Руси Русев – дългогодишен председател на журито на конкурса „Стоян Михайловски“. 

Тиражът, в който е издаден алманахът „Пулсът на думите“, е 330 броя. Той ще бъде изпратен до всички литературни и журналистически клубове, читалища и  училищни библиотеки в страната, а също така ще бъде предоставен и в детския отдел на РБ „Любен Каравелов“.

Общинският  детски център за култура и изкуство е благодарен на Община Русе и отдел „Култура“, че чрез разработването на тези културни проекти и тяхното финансиране се дава възможност за публикация на млади автори в национален мащаб.