Отлична оценка получиха читалищата в община Ценово

Народните читалища в община Ценово са отличници за дейността си в Русенска област. Високата оценка за едногодишната дейност на библиотекарите беше дадена от експерта в РЕКИЦ „Читалища“ Петя Минчева. На среща с библиотекарите тя подчерта , че в община Ценово има най-голям брой сгради, ремонтирани основно, по проекти.  Читалищният специалист подчерта, че от изключителна важност са взаимодействието и съвместната дейност с местната власт. Читалищата са на първо място в областта по брой на самодейни театрални състави. В деветте села активно работят четири формации, в които са обхванати не само ученици и младежи, но и хора на средна и зряла възраст.  В момента се провеждат редовни репетиции на нови постановки. Трупите към читалищата с подготвените пиеси се изявяват не само по сцените в общината, но и в съседни региони. В условията на епидемична обстановка огнищата на духовно развитие бързо преустроиха традиционната си дейност и започнаха да предлагат услуги и да провеждат събития в дигитална среда.  Участниците  в събирането бяха информирани за предимствата на електронния подпис. Три от читалищата вече са в крак със съвременните изисквания  за преминаване към електронно правителство.

Библиотекарите получиха подробна информация за решенията на проведения преди дни конгрес на Съюза на народните читалища. Според изискванията от община Ценово на форума присъстваха двама представители. Тодорина Тодорова – старши специалист „Образование и култура“ в общинската администрация, подчерта, че и в бъдеще читалищата трябва да съхранят духа на българщината и да продължат да бъдат съвременните будители на обществото. Присъстващите единодушно избраха Веска Тодорова – секретар на читалищното настоятелство в Ценово, да бъде председател на общинския читалищен съвет.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"