ОИЦ-Русе представи онлайн процедура в помощ на малкия бизнес заради COVID-19

Презентацията видяха на живо 80 заитересовани представители на фирми

173 млн. лева е общата безвъзмездна сума по процедура «Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19» , а всеки от одобрените кандидати ще може да получи от 3 000 до 10 000 лева. Целта е по този начин малкият бизнес да се сдобие с оперативен капитал, за да продължи да работи да запази работните места, обясни управителят на ОИЦ – Русе Камелия Махакян пред заинтересованата онлйн аудитория на уебинара, който бе проведен днес.  Презентацията видяха на живо 80 заитересовани представители на фирми.

Процедурата ще се реализира чрез подбор на проекти, а изискванията към кандидатите са следните:

  • да са микро- и малки предприятия,
  • да са юридически лица или еднолични търговци с персонал до 50 служители,
  • да са регистрирани преди 01.07.2029 г.  и да осъществяват дейност,
  • да имат поне 20 % спад в оборота  за април 2020 г. спрямо  средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.

Това обясни  Махакян и подчерта, че всички сектори на икономическа дейност са допустими, освен онези, които са в обхвата на Програмата за развитие на селските райони. 

С презентацията си управителят на ОИЦ запозна заинтересованите с останалите условия, на които трябва да отговарят кандидадите, какви разходи са допустими и че единственият начин да кандидатстват е  чрез електронен формуляр през платформата  ИСУН 2020. Камелия Махакян им показа  кои са стъпките за подготовка, успешно подаване и регистриране на едно проектно предложение. «Тази процедура ще бъде облекчена ,  ще попълвате само основни данни, размер на исканото финансиране, фирмената банкова сметка и някои обстоятелства ще декларирате. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път“ – коментира тя. Акцентира, че върху важна подробност – ще бъдат финансирани предложения, които сътоветстватна критериите за оценка по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Обърна внимание, че срокът за подаване на проекта е само 30 дни от датата на обявяване на процедурата, което се очаква да се случи на 11 май 2020 г.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов