РУ „Ангел Кънчев“ организира трето занятие за ученици от курса „Блоково програмиране на дронове“

Участници в курса са повече от 50 седмокласници от СУ „Васил Левски“ и техните учители

На 16 ноември 2019 г., от 9:30 до 17:00 часа в зала 2Г.302 на 2-ри корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе третото поредно занятие от курса „Блоково програмиране на дронове“. Участници в курса са повече от 50 седмокласници от СУ „Васил Левски“ и техните учители Мария Спасова, Филип Тодоров и Тодор Йорданов. Провеждането на курса се осъществява от преподаватели в Катедра „Телекомуникации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дейността е етап от проект „STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе - град на свободния дух“,  с подкрепата на Фондация „Еконт“.

В рамките на курса учениците ще научат какво представляват дроновете, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности. Обект на презентациите на лекторите ще са и актуалните и бъдещите приложения на безпилотните летателни апарати.

В рамките на няколко учебни часа, седмокласниците, които участват в пилотното провеждане на обучението по блоково програмиране на дронове, ще се научат как да осъществят връзката между летателните апарати и своите мобилни устройства, както и как да програмират чрез блокове с команди основните мисии по излитане, кацане, зависване и преместване в пространството на дроновете. Учениците научиха основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи и каква е тяхната функция. Самостоятелните практически занятия позволиха на учениците да програмират предоставените им безпилотни летателни апарати и  те се научиха как да изчертават с тях геометрични фигури, както и как да изпълняват мисии по зададен маршрут.

В рамките на предстоящото занятие, всички ученици ще се научат как да  изчертават с дроновете тримерни фигури, като куб и сфера, както и как да изпълняват комплексни мисии по маршрути с избягване на препятствия. Предстоящото занятие ще бъде предпоследното от планираното пилотно провеждане на образователния курс „Блоково програмиране на дронове“. Всички участници в курса ще получат грамота след приключване на обучението. Към момента желание за допълнително провеждане на курса са изявили преподаватели и ученици от няколко други училища в Русе.  Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"