Бъдещи юристи от РУ "Ангел Кънчев" посетиха областна администарция - Русе

Срещата беше открита от заместник областния управител Свилен Иванов

Днес в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе второкурсници по право от Юридическия факултет на Русенския университет, водени от гл. ас. д-р Диляна Калинова, се срещнаха с юристи от Областната управа. Срещата беше открита от заместник областния управител Свилен Иванов.

Той приветства студентите, като им пожела успех и реализация там, където най-много желаят.

„Аз и всички юристи на Областна администрация Русе сме възпитаници на Юридическия факултет на Русенския университет. Той дава наистина една отлична подготовка, която е в основата и на отличната реализация на завършилите“ добави още заместник областният управител Свилен Иванов.

По време на срещата бяха дискутирани множество теми, свързани с работата на държавната администрация. Специално внимание беше отделено на функциите на областния управител, неговите правомощия и начините за взаимодействие, координация и осигуряване на съответствие на интересите и политиките между отделните институции.

В рамките на инициативата бяха представени и реални казуси от практиката на Областна администрация Русе. Те бяха свързани най-вече с осъществяването на контрол от областния управител над общинските съвети в областта според Закона за местното самоуправление и местната администрация,  дейността на отдел „Държавна собственост“, както и административните актове, съпътстващи процеса по изземване на държавни имоти.

В инициативата, която е част от организирана учебна практика по административно право и административен процес, участваха още главният юрисконсулт на Областната управа Велина Кьосева, както и Галина Цветанова, която е главен експерт в областта на административния контрол. Основната цел на днешните дискусии беше студентите да се запознаят с дейността на административните органи, чрез пряк контакт с тях, както и да повишат своите знания в областта на правото.



Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"