Адаптират професионалните гимназии в Русе към новите технологии

Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира встъпителна конференция по проект „Адаптация на обучението по технически и естествени науки към изискванията на Индустрия 4.0“, финансиран по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Конференцията ще се открие на 28.05.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. в зала 2Г.404 на РУ „Ангел Кънчев“.

На нея ще бъдат представени целта и планираните задачи по проекта. Ще бъдат обсъдени възможностите за разработване на практически упражнения в областта на техническите и естествени науки, с помощта на виртуална реалност. На конференцията ще се демонстрират разработки на екипа в областта на електронното обучение в учебната практика. Тези упражнения са предназначени за повишаване практическите умения и професионалните компетенции на средношколци от професионални, профилирани и математически гимназии.

Технологиите се развиват много бързо. Адаптирането на професионалните гимназии към тях е възможно само на основата на дигитализация на обучителния процес. Тя ще бъде постигната чрез разработване на виртуални лабораторни упражнения, съобразени с учебния план на горните класове.

Предпроектните проучвания сред 12 гимназии от региона, осигурени с помощта на РУО – Русе, показват че в тях се обучават над 2 000 средношколци. Едва в половината от училищата се използват виртуални инструменти. От друга страна, за обучение по технически дисциплини са ангажирани над 80 учители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен