Студенти от ЮЗУ се представиха достойно в Националната олимпиада по маркетинг

Десетото издание бe организирана от УНСС

Младите комуникационни и маркетинг специалисти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ се представиха достойно в десетото издание на Националната олимпиада по маркетинг (НОМ 2019), организирана от УНСС.
Югозападният университет бе представен с два екипа студенти от катедри „Мениджмънт и маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и „Финанси и отчетност“. Съревнованието премина в изключително динамична среда, като времето за решаване на реалния казус бе ограничено. Участниците презентираха своите аргументирани решения пред жури, имаха възможност да осъществят ползотворни неформални срещи и да положат основите на бъдещи научно-практически инициативи.
Ли Джъхон, Емилия Златкова, Слави Кадийски, Елвира Далакова, Цветомир Борисов и Мартина Христова демонстрираха отлична теоретична подготовка и практически умения.
Форумът ежегодно среща студенти и представители на бизнеса с идеята да се провокира творческото мислене и да се демонстрират придобитите знания, умения и компетенции от обучението в образователните програми.
Студентите от Югозападния университет се подготвяха за олимпиадата под ръководството на гл.ас. д-р Динка Златева, гл.ас. д-р Любомира Христова и д-р Радослав Владов.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден