Гръцки и български изследователи обсъждат социалното предприемачество в ЮЗУ

Представят междинните резултати по проект "План за развитие на социалното предприемачество“

Днес от 10:00 ч. в зала 114 на Учебен корпус № 1 ще се проведе среща, на която ще бъдат представени междинните резултати от работата по гръцко-българския  проект  „План за развитие на социалното предприемачество“.
На събитието изследователският екип към ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще сподели резултати от досегашната си работа, както и свои предстоящи задачи по реализацията на проекта.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”. От гръцка страна в проекта участват Областната администрация на регион Централна Македония - водещ партньор, Македонският университет в Солун и Тракийският университет „Демокрит“ в Комотини, а от българска – Община Якоруда и Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден