Предстои публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2019 година

Общинска администрация гр. Русе информира местната общност, че на 14.01.2019г. от 17,30 часа в Пленарна зала ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2019година.

Проектът за бюджете публикуван на интернет страницата на общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща  e-mail:  mayor@ruse-bg.eu не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)