Община Русе проведе второ съвещание относно предстоящата зимна обстановка

Община Русе ще наложи строг контрол на фирмите, ангажирани с организацията на подготовката на зимния сезон

В Заседателна зала на Община Русе, се проведе второто съвещание, свикано от кмета Пламен Стоилов, с щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, кметове на кметства и ръководителите на ведомства, организации и фирми по организация на подготовката на Община Русе за зимен сезон 2018 – 2019 г. Сред присъстващите бяха заместник-кметът по комунални дейности в Община Русе Наталия Кръстева, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, началникът на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов, началникът на отдел „Управление при кризи“ Петко Добрев и др.

По време на срещата беше представен доклад за изпълнението на дейностите по подготовката на Община Русе за зимен сезон 2018-2019 г.; бяха изслушани представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане („Берус“ ЕООД; „Пътно поддържане“ ЕООД- Русе; „Русе Пъблик Сървисис“ ЕООД; Консорциум „Паркстрой“ ЗЗД; ОП „Паркстрой“), кметовете и пълномощниците на кмета по населените места, представителите на дружества, организации и фирми („Енерго Про“ ЕАД – клон Русе; „ВиК“ ЕООД – Русе; „Овергаз север“ ЕАД – Русе; „Топлофикация“ ЕАД – Русе; ОПУ – Русе; ЕСО ЕАД МЕР Русе; ОД на МВР Русе; РД ПБЗН Русе и Електропреносен район - Русе).

Г-н Стоилов заяви, че Община Русе ще наложи строг контрол на фирмите, ангажирани с организацията на подготовката на зимния сезон. Кметът постави акцент върху необходимостта от внимателно поддържане на новите настилки в града. Той заяви, че при увреждането им, нарушителите ще бъдат глобявани. Спасимир Димитров допълни, че е извършена проверка на техническото състояние на превозните средства от Общински транспорт – Русе.

При усложнена зимна обстановка, водачите на превозни средства ще могат да ползват платените зони за паркиране безплатно, както и двата общински подземни паркинга (до Монбат Арена и до Доходно здание), с цел улесняване на техниката при почистването на малките улици. Стоилов призова гражданите да бъдат съвестни и да се възползват от тази възможност. Той сподели още, че очаква силна ангажираност от кметовете на малките населени места и ръководителите на институциите, отговарящи за зимната обстановка в града.

Спасимир Димитров призова за коректно изпълнение на договорите и ангажиментите от отговорните институции и фирми. Присъстващите изразиха готовност и представиха отчети за налична техника, инертни материали и човешки ресурс.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов