Пета академична мрежа изгражда и координира Русенският университет

Това е петият проект за създаване на академична мрежа, иницииран и координиран от университета

Русенският университет подписа тригодишен договор за модернизиране на образованието в 15 университета от 5 централноазиатски страни и 4 от Европа. Като партньори участват и образователните министерства (на ниво зам.-министри) на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Това е петият проект за създаване на академична мрежа, иницииран и координиран от университета. Но, ако предните четири мрежи бяха европейски, то тази е евроазийска.

Русенския университет ще сподели с партньорите си своята Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез интензивно използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, както и проекта на Национална програма за дигитална трансформация на образованието.

Наръчникът по иновационни образователни технологии на университета ще бъде адаптиран към нуждите на проекта и преведен на руски и английски. Ще бъде направен интерактивен мултимедиен вариант на този наръчник, който ще бъде публикуван в сайта на проекта и ще бъде достъпен за всички заинтересовани от цял свят.

Във всеки от университетите-партньори ще бъде създаден Център за иновационни образователни технологии по модела на русенския - http://ciot.uni-ruse.bg/. Ще бъдат създадени и учебни зали на бъдещето, подобни на тази, която в близко време ще се обособи в университета.

Както заяви ректорът, чл.-кор. Христо Белоев, чрез този мащабен проект, образователните иновации, които Русенският университет разработва и апробира в продължение на повече от 15 години, ще се трансферират в университетите-партньори, а от тях – и в цялата образователна система на съответните страни.

С подписването на този договор Брюксел още веднъж показва, че дигитална трансформация на образованието е един от важните приоритети на Европейската комисия, както и дигиталният еврокомисар г-жа Мария Габриел нееднократно е подчертавала в свои речи и интервюта.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май