Русенският университет започва академичната година с изключително висока акредитационна оценка

Високата акредитационна оценка е труднопостижим успех, който носи освен имидж, големи отговорности и задължения", това каза ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев на пресконференция днес. В края на месец юли, след извършени редица проверки Националната агенция по оценяване и акредитация даде оценка 9.44 по десетстепенната скала на Русенския университет. Високият резултат означава, че институционалният капацитет на Русенския университет „Ангел Кънчев" е съобразен с утвърдените капацитети на професионалните направления и специалностите от регулираните професии.

„Всяко покачване в скалата след 9 в системата е изключително трудно. Предишната оценка от акредитацията ни бе 9.28, а ние успяхме да я повишим, доказвайки че сме университет-гарант за развитието на региона", каза още ректорът.

Най-основната задача, която стои пред Русенския университет, е поддържането на високото качество на учебния процес и компромиси с него не се правят. Ще продължи разширяването на сътрудничеството с бизнеса – фирми, институции, звена, в които студентите започват стажове и практически обучения, за да могат след завършване на образованието си да се реализират успешно на трудовия пазар.

Академичната общност на Русенския университет започва новата учебна година с високо самочувствие след оценката от институционалната акредитация, която отчита положения в последните шест години труд.

Ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев отчете, че Русенският университет изпълнява целите, които си е поставил и, че първокурсниците, които ще започнат обучението си през 2018/2019 новата учебна година са идентичен брой с тези от последните няколко години. В някои от инженерните специалности има непопълнени места, но част от тях ще бъдат заети до началото на академичната учебна година. За други специалности като: Компютърни системи и технологии, Софтуерно инженерство, Технология и управление на транспорта, Компютърни науки, напливът е много сериозен.

Официалното откриване на Академичната учебна година ще бъде на 17 септември от 10 часа пред Ректората.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов