Русенският университет трансферира иновационни образователни технологии от Европа към Централна Азия

Брюксел одобри 5-то предложение на Русенския университет за създаване на мрежа от университети. Но този път мрежата не е чисто европейска, а евроазийзка, защото в нея са включени по няколко университета от пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргистан,  Таджикистан,  Туркменистан и Узбекистан.

Целта на проекта е, модернизиране на системите на висшето образование на тези страни чрез активно и ефективно прилагане на иновационните образователни технологии. Всред основните задачи на проекта са разработването на Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение и съставяне на нейна основа на Програма за дигитална трансформация на образованието. Поради тази причина в проекта са включени и образователните министерства на партньорските страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри.

От общо 32 подадени заявки в съответната група са били одобрени 6. Проектът на университета е класиран на 2-ро място.  Агенцията не е „отрязала" нито цент от заявената сума. Периодът е  3-годишен.

Одобряването на този мащабен проект е още едно признание за лидерската роля на Русенския университета в областта на ИКТ-базираните образователните иновации, които се развиват и внедряват в него от 2000 г. насам.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)