РИОСВ-Русе връчи днес наказателно постановление на „Монтюпе“за 500 000

Новините

30-09-2016, 18:42

Снимка:

РИОСВ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Кметът на Русе Пламен Стоилов сезира прокуратурата за замърсяването на въздуха

Нарушението е изпускане на непречистени отпадъчни газове

Експерти на РИОСВ-Русе връчиха днес Наказателно постановление на „Монтюпе“ ЕООД. Глобата в размер на 500 000 лв. е наложена за нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Нарушението – изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез димни люкове (неорганизирани източници) на покрива на произвоствено хале № 3, е констатирано на 10 септември при извънредни обходи и съвместни проверки с представители на Община Русе по повод на множество сигнали на граждани за неприятни миризми. Същото е установено и на 11 септември вечерта, удостоверено с темроанализатор на „Гранична полиция“. На 12 септември спрямо оператора е приложена Принудителна административна мярка за пломбиране на 108 вентилационни клапи. На дружеството са дадени предписания до 26 септември да осигури възможност за трайното им запечатване и да започне процедура по преразглеждане на условията в комплексното разрешително. При последваща проверка за спазване на дадените предписания е констатирано, че вентилационите клапи са трайно блокирани. Операторът „Монтюпе“ ЕООД е депозирал искане за удължавяне на срока за начало на процедурата до 7 октомври, поради необходимост от време за подготовка на документацията. Наказателното постановление може да бъде обжалвано от оператора в рамките на 7 дневен срок. Проверките на дружеството продължават във връзка с разпореждане на Окръжна прокуратура – Русе.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)