Свободни работни места в област Русе

От Бюрото по труда

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 специалист по маркетинг и реклама, средно обр. - маркетинг

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

1 склададжия, средно обр. - икономическо

1 производител на хляб ръчно, средно обр. – зърнопреработване

1 хлебар, средно обр. – зърнопреработване

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език

1 педагог, висше обр. – педагогика, английски език

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 експерт обучение и квалификация, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление

1 секретар, средно обр. – бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност

1 лаборант, средно обр. – химически или зърнопреработка, компютърна грамотност

1 оператор на пътностроителни машини, средно обр. – транспортна техника

2 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр. – селскостопанска техника

2 машинни оператори силози, средно обр. – селскостопанска техника

2 продавачи консултанти, средно обр. – електро- и строителни специалности

1 продавач консултант, средно обр.

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо

1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол

1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК

2 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше обр. – икономическо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше обр. – техническо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално

2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

- За обучение по време на работа

 

3 общи работници, основно/средно обр.

2 техници механици, основно/средно обр.

20 шивачи, основно/средно обр.

4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат.В

1 склададжия, основно/средно обр.

1 офис мениджър, основно/средно обр.

3 общи работници поддръжка сгради, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 стругар, основно/средно обр.

1 оператор манипулатор, основно/средно обр.

1 електротехник, основно/средно обр.

1 конструктор, основно/средно обр.

1 мехатроник, основно/средно обр.

1 експерт по бизнес развитие, висше обр., английски език, компютърна грамотност

5 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.

1 секретар, средно обр. 

1 счетоводител оперативен, средно обр. 

1 лаборант, средно обр. 

1 оператор на пътностроителни машини, средно обр. 

3 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр. 

2 машинни оператори силози, средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 бармани, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

10 общи работници, основно/средно обр.

35 машинни оператори, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 гипсаджия, мазач, основно/средно обр.

2 асистент-продавачи, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

2 помощник-готвачи, основно/средно обр.

2 камериери в хотел, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език

2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.

1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.

3 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 отчетник, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно обр.

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.

2 техници механици, средно обр.

20 шивачи, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 стъклар, основно/средно обр.

2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно обр.

1 продавач консултант средно обр.

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 технолог, средно обр.

20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.

8 складови работници, основно/средно обр.

2 пласьори на стоки, основно/средно обр.

1 производител, ръчно на хляб, основно/средно обр.

2 месачи, основно/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

2 шивачи, основно/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.

2 пекари, основно/средно обр.

1 готвач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 помощник-готвач, основно/средно обр.

1 гладач ютия, основно/средно обр.

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

1 координатор на дейности, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

3 заварчици, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 служител в склад, основно/средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

2 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 гробар, основно обр.

3 ветеринарни техници, средно специално обр.

2 технически сътрудници, висше обр., компютърни умения

2 куриери – логистична линия, средно обр., шофьори кат.С

20 машинни оператори - производство на детайли и аксесоари за автомобилната промишленост, основно/ средно обр.

1 технолог - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

10 мехатроници, средно/висше техническо обр., 1 година опит

2 инженери роботика, висше техническо обр., английски език, колпютърни умения, 3 години опит

5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит

4 техници механици, средно техническо обр., 2 години опит

1 заварчик, без изискване за обр., опит

1 електротехник по поддръжка, средно специално обр., 2 години опит

1 заварчик – СО, основно обр., правоспособност, трета квалификационна степен

2 работници в животновъдство, без изискване за обр.

1 главен счетоводител в училище, висше икономическо обр., работа със счетоводни програми, 2 години опит

1 логопед в училище, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 чистач в търговски обект, средно обр., опит

2 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., италиански език

5 общи работници – в производство на картонени изделия, основно обр., подходящо за мъже

15 служители, запитвания в CаllCentre, средно обр., немски език, компютърни умения

1 автомонтьор, средно обр., опит

1 училищен психолог, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

4 ресурски учители, висше обр. – специална педагогика, компютърни умения, опит

2 продавачи консултанти в магазин за втора употреба, средно обр., опит

1 учител по руски език и по български език, висше обр. по специалността

2 гладачи – преса, на чорапи, основно/средно обр.

5 шивачи – на кетел машина, основно/средно обр.

2 опаковачи на чорапи, средно обр.

1 охранител – невъоръжена охрана, в училище, средно обр., за гр.Мартен

1 продавач консултант – на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит

2продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения

80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно обр.

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.

11 оператори на компютър, средно обр., италиански език

2 работници – производство на кашони, средно обр., за с.Ряхово

1 общ работник – товаро-разтоварни дейности, средно обр.

2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо обр., опит, за с.Голямо Враново

1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроника

5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно обр., опитът е предимство, подходящо за живеещи в с.Семерджиево и с.Червена вода

1 работник по поддръжка в детска градина, средно специално обр. – електротехник

1 оператор на фотомашина – на 4 часа, средно обр., компютърни умения, личен автомобил

10 пакетажници – производство на корпусна мебел, средно обр.

1 оперативен счетоводител, средно/висше икономическо обр., с ТЕЛК – над 50 на сто

1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше обр. по специалността

1 организатор на производство – ремонт на плавателни съдове, средно обр., немски език, работа в Германия

1 готвач в социално заведение, средно специално обр./завършен курс

2 техници – поддръжка на компютри, средно обр.

2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.

1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит

1готвач за социално заведение, средно професионално обр. или завършен курс

1 социален асистент в социално заведение, средно обр.

1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше обр. по специалността, компютърни умения

2 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.

5 заварчици – СО, 3 оператори – лазерно рязане на метали, 3 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно професионално обр., работа в гр.Казанлък, осигурена квартира

2 работници – производство и почистване на лакирани детайли за мебели, средно обр.

1 техник във водно стопанство, средно обр. – строителен техник, 5 години опит

2 общи работници в кланица, без изискване за обр.

1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина

2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит

1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, 5 години опит

2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит

1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо обр., опит

1 работник в цех за опаковка, основно обр.

2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо обр., 2 години опит

1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо обр., опит

2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр., опит

1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит

4 общи работници за пакетиране на въглища, 2 броя с кат. С, основно/средно обр.

1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.

1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше обр. – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство

1 технически директор, висше техническо обр., английски език, опит

1 инженер конструктор, висше техническо обр., работа с CAD/CAMсистеми, опит

1 координатор по качеството, средно/висше обр., опит

1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше обр., опит

4 техници по поддръжка на машини, средно/висше обр., опит

4 кредитни експерти, средно обр., на граждански договор, компютърни умения

2 стругаро-фрезистr, основно/средно обр. опит

10 оператори – производство на санитарни изделия, основно обр.

3 монтажници на вентилации, средно обр.

1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит

2 кофражисти, основно обр., опит

1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж

5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно обр., за гр.Исперих

2мебелисти, средно обр.

5 апаратчици в химическо производство, средно обр.

2 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит

2бармани сервитьори, средно обр.

4 готвачи, средно обр., опит

3сервитьори, средно обр.

2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно обр.

2миячи на МПС – автомивка, основно обр., едното място е за гр.Сливо поле

32 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.

3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит

2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит

1заварчик, основно/средно обр.

2 електромонтьори, средно обр.

1 крояч – на банциг, основно/средно обр., опит

2 общи работници в шевно производство, основно обр.

2работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.

2 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.

1 технолог – шевно производство, средно обр., може и без опит

1 крояч, без изискване за обр.

2опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ

5спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

4 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

17 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

 

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За обучение по време на работа

 

1 помощник-готвач, основно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

3 обслужващи в магазин, основно/средно обр.

4 шивачи/ки на мъжко/дамско облекло, основно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 работник в библиотека, основно/средно обр.

1 общ работник, промишлено производство, основно обр.

1 работник, поддръжка на сгради, основно обр.

2бармани, основно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/

1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/

3 продавачи консултанти, средно обр. /за гр.Бяла/

2общи работници, в промишлеността, основно обр. /за гр.Бяла/

1 общ работник в промишлеността, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

1 транжор, без изискване за обр.  /за гр.Бяла/

5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит /за гр.Русе/

10 мехатроници, средно/висше обр., 1 година опит /за гр.Русе/

20 машинни оператори, основно/средно обр. /за гр.Русе/

1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/

2 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика/за с.Полско Косово/

1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр. Борово/

1 възпитател I-IVклас, висше обр. /за с.Новград/

3 инженери, роботика,висше техническо обр./за гр.Русе/

1 специалист - калиброване и прогнозна поддръжка,висше техническо обр./за гр.Русе/

4 техницимеханици намашини с ЦПУ,средно специално обр. /за гр.Русе/

5 шлосери матричари,средно специално обр. /за гр.Русе/

1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово/община Ветово/

 

1 учител, начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

 

Русе

към 22 декември 2015 г.

 

Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

 

- За стажуване

 

1 специалист по маркетинг и реклама, средно обр. - маркетинг

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност

1 склададжия, средно обр. - икономическо

1 производител на хляб ръчно, средно обр. - зърнопреработване

1 хлебар, средно обр. - зърнопреработване

1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език

1 педагог, висше обр. – педагогика, английски език

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 експерт обучение и квалификация, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление

1 секретар, средно обр. – бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност

1 лаборант, средно обр. – химически или зърнопреработка, компютърна грамотност

1 оператор на пътностроителни машини, средно обр. – транспортна техника

2 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр. – селскостопанска техника

2 машинни оператори силози, средно обр. – селскостопанска техника

2 продавачи консултанти, средно обр. – електро- и строителни специалности

1 продавач консултант, средно обр.

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки

2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене

2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо

1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо

1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо

12 продавачи консултанти, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол

1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати

1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника

1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК

2 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост

1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения

4 счетоводители, висше обр. – икономическо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база

5 машинни инженери, висше обр. – техническо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо,английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството

1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност

1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В

1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност

1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка

1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално

2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло

1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ

4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини

1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

 

- За обучение по време на работа

 

3 общи работници, основно/средно обр.

2 техници механици, основно/средно обр.

20 шивачи, основно/средно обр.

4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат.В

1 склададжия, основно/средно обр.

1 офис мениджър, основно/средно обр.

3 общи работници поддръжка сгради, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 стругар, основно/средно обр.

1 оператор манипулатор, основно/средно обр.

1 електротехник, основно/средно обр.

1 конструктор, основно/средно обр.

1 мехатроник, основно/средно обр.

1 експерт по бизнес развитие, висше обр., английски език, компютърна грамотност

5 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.

1 секретар, средно обр. 

1 счетоводител оперативен, средно обр. 

1 лаборант, средно обр. 

1 оператор на пътностроителни машини, средно обр. 

3 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр. 

2 машинни оператори силози, средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 бармани, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 барман, основно/средно обр.

10 общи работници, основно/средно обр.

35 машинни оператори, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 гипсаджия, мазач, основно/средно обр.

2 асистент-продавачи, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

2 помощник-готвачи, основно/средно обр.

2 камериери в хотел, основно/средно обр.

2 готвачи, основно/средно обр.

2 сервитьори, основно/средно обр.

2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език

2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.

1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.

3 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 отчетник, средно обр.

1 отчетник в счетоводство, средно обр.

1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.

2 техници механици, средно обр.

20 шивачи, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

1 стъклар, основно/средно обр.

2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно обр.

1 продавач консултант средно обр.

2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 технолог, средно обр.

20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.

8 складови работници, основно/средно обр.

2 пласьори на стоки, основно/средно обр.

1 производител, ръчно на хляб, основно/средно обр.

2 месачи, основно/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

2 шивачи, основно/средно обр.

1 опаковач, основно/средно обр.

1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.

2 пекари, основно/средно обр.

1 готвач, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, основно/средно обр.

1 помощник-готвач, основно/средно обр.

1 гладач ютия, основно/средно обр.

1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.

1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

1 склададжия, средно обр.

1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 автомеханици, основно/средно обр.

1 електромонтьор, средно обр.

1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.

1 шпакловчик, основно/средно обр.

2 продавачи в павилион, основно/средно обр.

1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.

1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.

1 координатор на дейности, основно/средно обр.

1 сервитьор, основно/средно обр.

3 заварчици, основно/средно обр.

1 фрезист, основно/средно обр.

1 служител в склад, основно/средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.

2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.

2 кроячи, текстил, основно/средно обр.

2 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

 

Други СРМ към деня

 

1 учител по физическо възпитание, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит

1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.

11 оператори на компютър, средно обр., италиански език

2 работници – товаро-разтоварни дейности, без изискване за обр.

3 помощник-оператори в химическо производство, основно/средно обр.

1 началник на влак – товарно движение, средно обр., квалификация по специалността, 3 години опит

1 маневрен стрелочник, средно обр., правоспособност, 1 година опит

2 работници – производство на кашони, средно обр., за с.Ряхово

1 прислужник в училище, средно обр.

1 общ работник – товаро-разтоварни дейности, средно обр.

1 водопроводчик – вътрешни ВиК инсталации, средно специално обр., 3 години опит

2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо обр., опит, за с.Голямо Враново

1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроника

1 учител по биология, здравно образование, химия и опазване на околната среда, висше обр. – биология и<Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия