Община Русе отново предоставя социалната услуга „Личен асистент”

Средствата за предоставяната услуга са осигурени от държавата

В периода от 23.01.2015 г. до 31.03.2015 г. Община Русе ще реализира дейности по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“, съгласно подписано Споразумение № ФС01-170 от 23.01.2015 г. между Агенция социално подпомагане и Община Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.

Средствата за обезпечаване на разходите по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” са осигурени от държавата, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., съгласно Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. на Министерски съвет.

За Община Русе са определени на база финансови аспекти и отговорности 17237 часа месечно, които ще осигурят възможност за назначаване на 118 лични асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Личен Асистент“ на 118 потребители.

Дейността не предвижда включването на нови кандидати за потребители или лични асистенти. Целевата субсидия е определена за осигуряване на социалната услуга „Личен асистент“ на потребителите и личните им асистенти, ползвали услугата по Проект „Подкрепа за достоен живот“, в периода до 31.12.2014 г.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден