Заседание на оперативен щаб за зимните условия в Русе

Проблем е остарелия автомобилен парк на лечебните заведения в областта

От Областна управа на Русе съобщиха, че днес  се е проведе първо заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб. Участие са взели  кметове на общини и ръководителите на ведомства и териториални структури, имащи отговорност по подготовката на областта за оперативен зимен сезон 2014 – 2015 г. Разгледана е била готовността на област Русе за посрещане на предстоящия зимен сезон и бе направен преглед на техническия  и ресурсния капацитет на общините и на регионалните структури и ведомства на територията на областта при възникване на екстремални зимни условия.

От доклади изнесоха на общините става ясно, че са предприети адекватни мерки за посрещане на експлоатационен  зимен сезон 2014-2015 г, приотизирани са стратегическите места за снегопочистване и/или зимно поддържане. Актуализирани са списъците на лицата, попадащи в рискови групи (родилки, лица на хемодиализа и други, изискващи специфична медицинска грижа). Кметовете на общини и ръководителите на ведомства и организации посочиха и някои проблемни моменти:
•проблемни пътни участъци, които регулярно затрудняват придвижването на моторни превозни средства, в това число и необходимост от снегопочистване на подходите към подстанциите, ВиК съоръжения и други важни инфраструктурни обекти;
•остарял автомобилен парк на лечебните заведения;
•образуващи се ”тапи” в зоната ГКПП „Дунав мост”, бул. България и хижа Приста;

Следващото заседание за зимната готовност на Русенска област ще бъде в края на октомври.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия