Русе се хвали с малките матури

Паралелките в гимназиите са запълнени

Четвъртокласниците от регион-Русе са получили по-високи оценки от средните за страната. Това показва анализът, представен от началника на Регионалния инспекторат по образование (РИО) Димитър Райнов. ри тях резултатите по Български език и литература през 2014 г. са по-високи от предходната година. Според специалистите това показва, че учениците, завършващи основно образование все по-успешно се справят със задачи от типа „четене с разбиране” и могат да извличат нужната им информация от непознат текст.

Резултатите от националното външно оценяване по математика и български език при седмокласниците нареждат областта на 20 място в страната. В същото време се запазва показваният в последните години среден успех по двата предмета. Получените оценки на държавните зрелостни изпити поставят област Русе на 19-то място в страната, стана ясно още на заседанието. Най-високи са резултатите на учениците от профилираните гимназии, а най-ниски – в професионалните. Изключение е ПГИУ „Елиас Канети”, която се нарежда в Топ 5 по успех в област Русе.

Днес Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда проведе заседание, водено от заместник-областния управител Айлян Карамехмедова. Основните доклади бяха представени от началника на Регионалния инспекторат по образование в Русе Димитър Райнов и Кремена Калчева – началник отдел „Услуги по заетостта” в ДРСЗ – Русе. Членовете на Комисията обсъдиха резултатите от националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в област Русе за учебната 2013/2014 г.

Членовете на Комисията по образование и пазар на труда се запознаха и с резултатите от държавния план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2014/ 2015 г. Справката, представена от Димитър Райнов показва, че средните общообразователни училища в региона са попълнили заявените паралелки. Така в профилираните гимназии в област Русе след 7 клас ще има 20 паралелки, 13 ще има за завършилите 8 клас. В професионалните гимназии след завършен 7 клас ще има 12 паралелки, а за след основно образование – 25.

На заседанието бяха дадени предложения за защитени професии на територията на област Русе от страна на бизнеса, професионални гимназии и работодателски организации.