Областният управител се срещна с родители на деца с аутизъм

Животът

21-04-2022, 09:11

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Русе посветиха кръгла маса на деца с аутизъм

Ежедневните трудности, пред които са изправени децата с аутизъм, особено в сферата на образованието, бяха обсъдени на среща между областния управител Анатоли Станев и родители на деца със специфичното състояние.

 „Имате пълната ми човешка, административна и политическа подкрепа“, категоричен бе Станев и отбеляза, че трябва по-активно да се работи за интеграцията на децата с аутизъм.

В срещата участва и дистрикт управителят на Лайънс клубовете в България Владислав Симчев, който подробно представи проект на организацията за образователна интеграция на децата от аутистичния спектър. В него са набелязани няколко спешни мерки, като част от тях са законодателни. Сред предложенията са задължително назначаване на помощници на учителите, които да съдействат в час на децата, а тяхното възнаграждение да бъде целево и регламентирано в отделно перо на училището, така че предвидените средства да не могат да се ползват в общия фонд за работна заплата.

„Предлагаме формиране на отделна категория заетост в образованието –помощник учител, който от една страна да има възможност да е непедагогически персонал (с цел по-лесна селекция на хора и привличане на друг тип специалисти – социални работници, млади психолози, студенти и дипломанти по педагогически специалности, стажанти и т.н.), а от друга страна да получава възнаграждение, което да е по-близо до това на учителите, а не като на хигиенистите в училище“, заяви Влади Симчев. При настоящите правила за финансиране на непедагогически персонал би било трудно и дори невъзможно да се подберат подходящи хора и да бъдат мотивирани да изпълняват специфичната задача.

Предвид особеността на състоянието аутизъм и най-различните заболявания при децата, обобщаването на всички под формулировката деца със специални образователни потребности създава значителни административни и организационни проблеми. Според родителите подробно дефиниране на категориите деца със специални образователни потребност, най-вече за тези, подлежащи на обучение в общообразователните училища, което ще даде възможност и за по-детайлно формулиране на нуждите на всяка „подкатегория“ на термина „специални образователни потребности“ и това какво стои зад него.

Предвижда се и създаването на работна група, в която ще участват експерти от различни институции и неправителствения сектор, като тяхната задача ще бъде да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)