Представят новите моменти в регионалното развитие

Областният информационен център – Русе организира днес, 13 април 2022 г., от 10:00  до 12,15 часа, онлайн информационна среща на тема „Нови моменти в регионалното развитие и подкрепа за енергийна ефективност през програмен период 2021 – 2027“ . В нея ще вземат участие представители на Мрежата от ОИЦ и на общините в страната.

В програмата са включени следните теми:

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд;

Подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд;

Нови моменти в последния вариант на Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027.

Лектори ще бъдат представители на МРРБ.  

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)