ОИЦ представя финансирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони

На 09.03. 2022 г., сряда, от 14:00 часа Областният информационен център – Русе кани всички заинтересовани да се включат в организирания от него  уебинар на тема „Възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)“.    

Събитието ще се реализира на фейсбук страницата на центъра -https://www.facebook.com/OICRuse.

 В програмата е включена презентация на условията за кандидатстване по подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  и запознаване с индикативната годишна работна програма (ИГРП ) за 2022 г. на Програмата за развитие на селските райони.

Подмярка 4.2 финансира дейности, свързани  с преработка и маркетинг в сферата на хранително-вкусова промишленост; също растителни и животински масла; технически и медицински култури; селскостопански фуражи.

 По подмярката могат да кандидатстват:

  • Регистрирани земеделски стопани – съгласно Наредба 3 от 1999 г.
  • Групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието
  • Еднолични търговци и юридически лица

Проектите трябва да се осъществяват на територията на селските райони.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за един проект е 29 337 лева, а максималният – 5 867 400 лева, като интензитетът на помощта е от 35 до 75 %.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)