Русенски университет и "Медика" обучават следващо поколение медицински кадри

Симпозиумът „Пролетни хирургични дни“, организиран от Лечебни заведения „МЕДИКА“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ постигна завиден успех, съобщиха организаторите. Научният форум събра над 150 участници в дните от 25-ти до 27-ми март 2022 г. в гр. Русе.

Лектори бяха редица изявени специалисти от големи университетски болници в България, Германия, Китай и Румъния. Трудове представиха и преподаватели от медицински университети в България. Научната програма се състоя от над 70 доклада, разпределени едновременно в три зали.

В Първата зала бяха изнесени доклади, касаещи общата и пластично-възстановителната и естетична хирургия. Акценти бяха навлизането, все повече и повече, на едноскопските операции, както в корема, така и в хирургията на коляното. Специалистите обмениха опит в миниинвазивната хирургия, чрез лапароскопски операции, робот-асистирани операции, както и нововъведения, като имунофлуоресценция. Д-р Мориц Шмелзле от болница „Шарите“ - Берлин представи и оперативен метод, използващ добавена реалност по време на хирургични интервенции. По време на симпозиумът бяха разгледани теми за оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени образувания, както и подходи за реконструкция на засегнатите тъкани. Обсъдени бяха подходи за лечение на хроничните трудно заздравяващи рани. Предложена бе и схема за лечение на деца с лицево-челюстни аномалии. Беше засегната и актуалната тема за роля на физикалната медицина при хирургичните пациенти в пост-COVID-19 ерата.

В Зала 2 основно място зае съвременната детска хирургия, като освен миниинвазивната хирургия, бе обсъдена ролята на традиционната китайска медицина при лечение на заболявания в детска възраст. Специални сесии бяха отредени за урологичните и ортопедичните заболявания. Изнесени бяха доклади и за новостите в неврохирургичната практика.

В третата зала научната програма включи сесия, посветена на сестринските грижи, тъй като медицинските сестри са неразделна част от лечебно-диагностичния процес.

В края на събитието управителят на Лечебни заведения „МЕДИКА“ доц. д-р Кирил Панайотов сподели очакванията си през есента отново да се проведе подобен форум, който да бъде насочен към вътрешните болести и ендоваскуларното лечение. По време на форума бяха обсъдени и бъдещи планове за реализиране на българо-румънски уъркшопи и симпозиум, в който водещата тема да бъде детската хирургия.

Събитието е изцяло финансирано от Лечебни заведения „МЕДИКА“. Мотивът на управителя доц. д-р Кирил Панайотов е да подсигури продължаващо обучение на следващото поколение медицински кадри и да затвърди връзката между практиката и теорията в лечението на заболявания. Към момента от изнесените доклади по време на форума е издадена книга с резюмета. Предстои да бъде издаден и сборник с пълните текстове, който да послужи за опорна точка на специалистите с хирургична насоченост.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)