151 русенци са одобрени за печки на алтернативно гориво

151 граждани са одобрени за безплатни отоплителни уреди на алтернативно гориво в Русе. Дейността се осъществява в изпълнение на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.

Посочените кандидати са откликнали на общинската покана още през ноември миналата година и подадените от тях документи са оценени и класирани съгласно критериите за допустимост.

В срок до 29 април одобрените за преминаване към отопление с природен газ трябва да представят в Община Русе технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В същия срок гражданите, които ще преминат към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, трябва да представят техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Документите следва да предоставяте на ел. поща: [email protected] или в деловодствата на Общината.

Списъкът с одобрените кандидати вижте тук.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен