Удължава се срокът за кандидатстване за подмяна на печките на дърва

До 28 февруари е удължен крайният срок за кандидатстване на русенци за подмяна на печките на дърва с такива на пелети или газ. Дейностите се изпълняват по интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Желаещите да се включат трябва да живеят в Русе или кварталите „Средна кула“, „Долапите“, „ДЗС“ и Образцов чифлик, и да са собственици на жилища, отопляващи се на дърва. Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса да няма регистриран търговец по смисъла на Търговския закон.

Освен доставката на допустимото отоплително оборудване и монтажа му в жилищата на домакинствата, проектът финансира:

-        обучение за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;

-        профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния/ите уред/и;

-        гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

Целта на проекта е да се подобри качеството на въздуха чрез постепенното преминаване на домакинствата към алтернативни източници на отопление, щадящи природата. В него е заложена подмяната на 1388 уреда, като в предварителната фаза печките си смениха 63 домакинства в Русе, а други 336 бяха одобрени и им предстои смяна.

Повече информация за реда и условията за кандидатстване, както и документи за участие, можете да изтеглите от страницата на проекта. На нея ще откриете и калкулатор за подбор на подходящия уред за вашето домакинство.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта - тел. 082 506 792.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)