Общината тегли 12 млн. лева кредит за новия басейн

Община Русе ще сключи договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД с цел финансиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта. Това ще стане, след като на предстоящата сесия се гласува предложението на администрацията.

Договорът за кредит ще бъде до 12 000 000 лева, а за получатели на сумата ще бъдат вписани Община Русе и Общински пазари ЕООД.

Самоучастието трябва да бъде минимум 15% от бюджета на проекта без ДДС, равняващи се на 2 054 000 лв. Кредитът трябва да се усвои до 24 месеца, но не по –късно от 31.12.2023 година, а да се връща в продължение на 192 месеца. Погасяването ще бъде до 168 равни месечни вноски по главница след изтичане на срока на усвояване. 

Решение за вземане на кредита трябва да бъде гласувано на предстоящата сесия на 24 март.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)