Русенски университет награди атрактивни постери

Днес ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, дтн, награди колективите, участвали в конкурса за най-информативен и атрактивен постер. Церемонията беше открита от проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователската дейност.

Първа награда беше връчена на колектив с ръководител доц. д-р Цветелина Димитрова Георгиева за постер, представящ  проекта 2021-ЕЕА-05 „Изследване на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпознаване на дефекти по яйца“ и на колектив  с ръководител доц. д-р Даниел Атанасов Любенов за постер, представящ проекта 2021-ФТ-01 „Създаване на мобилна среда за изследване на велосипедното движение“.

Колектив с ръководител доц. д-р Симеон Пенчев Илиев зае второ място за постер, представящ проекта 2021-РУ-03 „Изследване възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототипи за състезанието Shell Eco-marathon“.

Трета награда получиха:

 -       Колектив с ръководител проф. д-р Генчо Стойков Попов  за постер, представящ проекта 21-ФАИ-03 „Изследване на хидродинамични процеси и термодинамични процеси – 2 част“;

 

-       Колектив с ръководители доц. д-р Анелия Владимирова Манукова и гл. ас. д-р Снежинка Любомирова Захариева за постер, представящ  проекта 2021-ЕЕА-02 „Разработване и изследване на електронни модули за дистанционен контрол и управление на обекти“;

-       Колектив с ръководители ст. пр. д-р Диана Илиева Стефанова и ст. пр. Елица Димитрова Георгиева за постер, представящ  проекта 2021-МТФ-02 „Разработване на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение“ ;

-       Колектив с ръководител доц. д-р Орлин Любомиров Петров за постер, представящ проекта 2021-ЕЕА-04 „Изследване и анализ на електроснабдяването за основни електропотребители. Приложение на ефективни електротехнологии в земеделието и промишлеността“;

-       Колектив с ръководител доц. дн Миглена Николаева Колева за постер, представящ проекта 2021-ФПНО-03 „Изследване на математически и дидактически  модели в дигитална среда с аналитични и числени методи“;

-       Колектив с ръководител гл. ас. д-р Искра Стефанова Илиева  за постер, представящ проекта 2021-ФТ-04 „Изследване и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19.

Специална награда беше връчена на колектив с ръководител гл. ас. д-р Николай Василев Фердинандов за постер, представящ  проекта 2021-МТФ-01 „Създаване на технологични предпоставки и изследване на възможностите за затваряне чрез триене с разбъркване на алуминиеви сплави“. А колектив с ръководител доц. д-р Галина Иванова Иванова за проекти 2020-РУ-20 и 2021-РУ-01 „Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти“, получи специалната награда на Ректора.

 

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)