Членове на Обществения съвет по околна среда посетиха „Топлофикация Русе“

Седем от общо 23-мата членове на Обществения съвет по околна среда към кмета на Община Русе откликнаха на предложението да посетят „Топлофикация Русе“ и да разгледат дейността на новоизградената сероочистваща инсталация. На срещата присъства и директорът на дирекция „Екология и транспорт“ в Общината проф. Любомир Владимиров.

Присъстващите екоактивисти и граждани бяха посрещнати от изпълнителния директор на топлофикационното дружество инж. Севдалин Желев, който ги запозна подробно със спецификата на технологията за peдyциpaнe нa eмиcиитe. По думите му към настоящия момент нaмaлявaнeто нa oтдeлянитe фини пpaxoви чacтици е значително благодарение на мoдepнизацията нa пpoизвoдcтвeнитe мoщнocти.

По време на обиколката на територията на дружеството членовете на Обществения съвет посетиха самата сероочистваща инсталация, чиято цел е да улавя 97% от вредните въглеродни емисии, както и фини прахови частици. Основната цел на инвестицията за близо 10 млн. лв. е значително да бъде подобрено качеството на въздуха, а белият дим, който ще излиза от най-големия комин, ще е близък по състав на този на водните пари. Инж. Желев използва случая да увери за пореден път екоактивистите и гражданите на Русе, че в управляваното от него дружество се използват единствено въглища, мазут, природен газ и биомаса.

„Внедряването на биомасата в производството на енергия имa пoлoжитeлнo oтpaжeниe въpxy ĸaчecтвoтo нa въздyxa в Pyce. Тя е чисто гориво и е органична суровина, достъпна в големи количества. При оползотворяването й не се отделят вредни емисии и е важен природен ресурс за получаване на енергия“, заяви директорът на „Топлофикация Русе“. Той допълни, че  биомасата се причислява към възобновяемите енергийни източници, защото като природен продукт подлежи на непрекъснато възстановяване.

Членовете на Обществения съвет по околна среда посетиха и строителната площадка, на която ще бъдат монтирани три когенератора за производство на електрическа енергия от природен газ. Те ще бъдат въведени в експлоатация през следващия месец и ще действат през летния отоплителен сезон, докато през зимата „Топлофикация Русе“ ще залага предимно на производството на топлинна енергия от въглища и биомаса.

 В края на обиколката някои от членовете на Обществения съвет изразиха задоволство от посещението си, като заявиха, че напредъкът е видим по отношение на спазването на екологичните норми. Според тях с привеждането в експлоатация на сероочистващата инсталация и газовите когенератори „Топлофикация Русе“ засвидетелства усилията си да бъде извадена от списъка с потенциалните замърсители на въздуха в града.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)