Кметът провери на място работата на новоизградената сероочистваща инсталация на „Топлофикация“

Очаква се от лятото когенераторите на дружеството да произвеждат топло- и електроенергия от природен газ

Кметът на Община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Димитър Недев направиха днес проверка на новоизградената сероочистваща инсталация на “Топлофикация Русе“.

“Това съоръжение е от изключителна важност за чистотата на въздуха в града ни и аз съм удовлетворен от въвеждането му в експлоатация. Нашата борба и кауза е да няма замърсявания от сяра и от фини прахови частици при работата на „Топлофикация Русе“, както и при всяко едно производство на територията на града”.

Това заяви кметът на директора на топлофикационното дружество инж. Севдалин Желев.

При обиколката на ТЕЦ-а бе установено, че инсталацията за очистване на димни газове (ИОДГ) вече работи. Тя бе пусната в експлоатация в „Топлофикация Русе“ през септември и има за цел допълнително очистване на емитираните от парогенераторите димни газове за постигане на въведените много по-строги емисионни норми.

По думите на инж. Желев инсталацията изпълнява функцията на допълнителен филтър, включен в потока на газовете след електрофилтрите, който улавя 97% от серните емисии, както и фините прахови частици.          Директорът на топлофикационното дружество подчерта, че стойността на сероочистващата инсталация е около 10 млн. лв., като понастоящем се извършват изпитания за получаване на Акт 16.

Инж. Желев допълни, че в инсталацията димните газове принудително се провеждат през камера, в която работят оросителни дюзи.

„В процеса на преминаване на газовете през камерата те се оросяват с реагент (варно мляко), при което настъпват химически реакции, извеждащи замърсители (основно серен диоксид) от газовете в разтвора, който циркулира непрекъснато благодарение на мощни помпи. Резултатът от реакцията е  CaSO4 - инертен отпадък, познат ни като гипс“, обясни инж. Севдалин Желев.

Той уточни, че гипсът се отвежда към депото за неопасни отпадъци заедно с отделената шлака от парогенераторите, а при преминаването на газовете през оросяващата камера, освен химическо очистване, се осъществява и допълнително пречистване на фините прахови частици, което не може да се постигне с електрофилтър.

Според инж. Желев в управляваното от него дружество категорично не се горят отпадъци, а се използват единствено въглища, мазут, природен газ и биомаса,

Пенчо Милков и директорът на „Топлофикация Русе“ коментираха и доставените три когенератора, които ще произвеждат електрическа енергия от природен газ и ще дадат възможност топлоцентралата да работи на газ през летния сезон. С мощностите си вceĸи eдин oт ĸoгeнepaтopитe щe мoжe дa пpoизвeждa дo 7MBт eлeĸтpичecĸa eнepгия, ĸaтo отдeлeнaтa при процеса тoплинa щe ce изпoлзвa зa тoплa вoдa, ĸoятo щe ce пoдaвa ĸъм aбoнaтитe.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов