Онлайн информационни срещи от утре обяви Агенцията за хора с увреждания

Областна администрация Русе информира, че във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда, Агенцията ще проведе онлайн информационни сесии за всяка от програмите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с програмите, както и да зададат своите въпроси, свързани с условия на кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проектните предложения. Информационните сесии ще се проведат, както следва:

Програма за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти на 23.02.2022 г. от 14:00  часа;

Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на 23.02.2022 г. от 10:00  часа;

Програма за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания на 24.02.2021 г. от 10:00  часа;

Програма за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания на 24.02.2021г. от 10:00  часа;

Програма за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост за хора с множество трайни увреждания на 25.02.2022 г. от 14:00 часа;

Национална програма за заетост на хора с увреждания на 25.02.2022 г. от 14.00 часа.

Всяко  едно от информационните събития включва представяне на съответната Програма, както и възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори.

При проявено желание за участие всеки може да заяви намерението си на следните имейл адреси на Агенцията, съобразявайки се със споменатите по-горе срокове:

Програма „Достъпна архитектурна среда“: ahu_dostap@mlsp.government.bg;

Програма „Рехабилитация и интеграция“: ahu_npo@mlsp.government.bg;

Програма „Самостоятелна стопанска дейност“: ahu_ssd@mlsp.government.bg;

Програма „Социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия и кооперации“: ahu_stn@mlsp.government.bg и ahu_sn@mlsp.government.bg;

Програма „Центрове за защитена заетост“: ahu@mlsp.government.bg

На заявилите интерес, допълнително ще им бъде изпратен имейл с линк за включване в мероприятието „Ден на отворените врати“.

Организаторите напомнят още, че за участие в събитието е необходимо използване на компютър с камера или смартфон и предварително да бъде изтеглена програмата „Zoom“.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)